Σε λίγες μόνο μέρες θα είμαστε και κοντά σας. Θα έχουμε ολοκληρώσει τις αναβαθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε και θα είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Θα μιλήσουμε για την τεχνοτροπία της αγιογραφίας, τον ρόλο των εικόνων στην ορθόδοξη πίστη αλλά και συμβουλές αγοράς εικόνων αγίων.

Κοντά σας