Μαθαίνοντας την ιστορία πίσω από τα μοναστηριακά είδη της αγοράς

Στην καθημερινότητά μας πλέον συναντάμε πολλά μοναστηριακά είδη. Ξεχνάμε όμως την ιστορία πολλών αιώνων που κρύβεται πίσω από αυτά. Πως και γιατί χρησιμοποιούνταν στα μοναστήρια; Πως από την εκκλησία φτάσαμε στο μοναχισμό και μετά στην παραγωγή και εμπορία μοναστηριακών ειδών?…